<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

لقاح خارج رحمی

1مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از لقاح خارج رحمی(IVF) بدانید
پزشکی و سلامت

هر آنچه که باید از لقاح خارج رحمی(IVF) بدانید


لقاح خارج رحمی (IVF) نوعی روش کمک کننده در تولید مثل (ART) است. این روش شامل گرفتن تخمک ها از تخمدان های زن و بارور کردن آنها…