<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آلژی

1مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از آلرژی بدانید
پزشکی و سلامت

هر آنچه که باید از آلرژی بدانید


آلرژی یا حساسیت، پاسخ سیستم ایمنی بدن به یک ماده خارجی است که به طور معمول برای بدن مضر نیست. به این مواد خارجی، آلرژن گفته می…