<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خانواده

1مطلب موجود می باشد.
طلاق عاطفی: غریبه با هم
خانواده

طلاق عاطفی: غریبه با هم


خانواده جوهره ی زنده و در حال تغییری است که با استفاده از اعضای خویش و در جریان ارتباطی دائمی و تعاملی، با یکدیگر یک کل را…