<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سرطان های زنان

3مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از فیبروم های رحمی بدانید
سرطان های زنان

هر آنچه که باید از فیبروم های رحمی بدانید


فیبروم رحمی (uterine fibroids) شایع ترین تومور غیرسرطانی یا خوش خیم در افراد در سنین باروری است. آنها همچنین به عنوان لیومیوم (leiomyomas) و میوم(myomas) نیز شناخته…

هر آنچه که باید از سرطان سینه بدانید
سلامت زنان

هر آنچه که باید از سرطان سینه بدانید


سرطان هنگامی ایجاد می شود که تغییراتی بنام جهش در ژنهایی که رشد سلول را تنظیم می کنند، رخ دهد. جهش ها به سلولها اجازه می دهند…

چرا تشخیص سرطان به کمک هوش مصنوعی باید با احتیاط به کار گرفته شود؟
سلامت زنان

چرا تشخیص سرطان به کمک هوش مصنوعی باید با احتیاط به کار گرفته شود؟


تسریع در تشخیص سرطان می تواند بیش از آنکه کمک کننده باشد،آسیب بزند این روزها به نظر می رسد که الگوریتم های هوش مصنوعی پزشکان تشخیص دهنده…