<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بیماری های مقاربتی

1مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از عفونتهای مقاربتی بدانید
بیماری های مقاربتی

هر آنچه که باید از عفونتهای مقاربتی بدانید


عفونتهای مقاربتی (STI) یا بیماری های مقاربتی، معمولاً از طریق تماس جنسی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شوند. بیشتر آنها تقریباً رایج هستند و…