<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بیماری های قلبی و عروقی

3مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از فشار خون بالا بدانید
بیماری های قلبی و عروقی

هر آنچه که باید از فشار خون بالا بدانید


فشار خون بالا (hypertension) وقتی اتفاق می افتد که فشار خون شما به سطح ناسالم افزایش یابد. برای اندازه گیری فشار خون،  مقدار خونی که از رگ…

هر آنچه که باید از کلسترول LDL و VLDL بدانید
بیماری های قلبی و عروقی

هر آنچه که باید از کلسترول LDL و VLDL بدانید


لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و لیپوپروتئین  با چگالی بسیار کم (VLDL) دو نوع متفاوت لیپوپروتئین هستند که در خون وجود دارند. لیپوپروتئین ها ترکیبی از پروتئین…

هرآنچه که باید از کلسترول بالا بدانید
بیماری های قلبی و عروقی

هرآنچه که باید از کلسترول بالا بدانید


کلسترول نوعی چربی است. این ماده مومی شکل و شبیه چربی را کبد به طور طبیعی تولید می کند. کلسترول برای تشکیل غشای سلولی، هورمونهای خاص و…