<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

حساسیت ها

2مطلب موجود می باشد.
نکاتی برای بهبود آلرژی های فصلی و غیر فصلی
حساسیت ها

نکاتی برای بهبود آلرژی های فصلی و غیر فصلی


آلرژی یا حساسیت، پاسخ سیستم ایمنی بدن به یک ماده خارجی است که به طور معمول برای بدن مضر نیست. به این مواد خارجی، آلرژن گفته می…

هر آنچه که باید از آلرژی بدانید
پزشکی و سلامت

هر آنچه که باید از آلرژی بدانید


آلرژی یا حساسیت، پاسخ سیستم ایمنی بدن به یک ماده خارجی است که به طور معمول برای بدن مضر نیست. به این مواد خارجی، آلرژن گفته می…