<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تبخال

1مطلب موجود می باشد.
بهترین روش های درمانی برای کنترل تبخال در مراحل اولیه
بیماری های پوستی

بهترین روش های درمانی برای کنترل تبخال در مراحل اولیه


تبخال ها معمولا به شکل تاول های پر از مایعات، در زیر سطح پوست و اطراف دهان یا لب بروز پیدا می کنند و اغلب پوسته پوسته…